Skip to main content

Daily Schedule

 

 2021-2022       

7:40 - 8:10        Duty

8:10 - 8:40        Second Grade-Mrs. Bergner, Mrs. McCalvin

8:40 - 9:10         First Grade-Mrs. Hicks, Mrs. Weber

9:10 - 9:40         First Grade- Mrs. Barron,  Mrs. Callahan

9:40 - 10:10       Third Grade- Mrs. Anderson, Mrs. Pettit

10:15 - 10:45      First Grade- Mrs. Hawkins

10:45 - 11:10      Second Grade- Ms. Bates, Mrs. Scalf

11:10 - 11:45      Third Grade- Mrs. Farmer

11:45 - 12:15       Plan

12:15 - 1:00        Lunch

1:05 - 1:35         Second Grade- Mrs. Mackey

1:40 - 2:10         Third Grade-Mrs. Boyles, Mrs. Davis

2:10 - 2:40         Fourth Grade

 

 

Sheila Mercer's Class

Upcoming Events

Contact Sheila Mercer